top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 2350 W,

Tốc độ không tải: 6300 rpm ;

Đường kính đĩa mài: 230 mm;

Đóng gói trong hộp màu. TL: 6.5kg

TG1242306 - MÁY MÀI GÓC

bottom of page