top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 1400 W, Tốc độ không tải: 8500rpm ;

Đường kính đĩa mài: 125 mm; trục chính: M14,

Kèm theo 1 tay cầm phụ trợ,  TL: 4kg

TG1141256 - MÁY MÀI GÓC

bottom of page