top of page

Công suất: 350w, điện 220v-50Hz,

Tốc độ không tải 11000, cắt rộng 25cm.

TL: 2.1kg

TG103251 - Máy Cắt Cỏ Xài Điện

bottom of page