top of page

Điện thế pin: 20V, có bộ đổi nguồn AC,

Tốc độ cài đặt: 3,

Kích thước: 12 inch,  (không kèm theo pin và sạc).

Đóng gói trong hộp carton

TFALI2001 - Quạt máy dùng pin Lithium 20V

bottom of page