top of page

Kích thước thanh mở: 1/2"*15"(375mm),

Chất liệu: 50BV30, chịu  được nhiệt,  

Mạ crom, đóng gói bằng nhãn giấy

TDFH12151 - Thanh Mở 1/2''

bottom of page