top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 280 W,

Tốc độ không tải: 0-750 rpm ;

Khả năng khoan tối đa: 10 mm ;

Đầu khoan tự động: 10mm;  TL: 1.5kg

TD502106 - MÁY KHOAN ĐIỆN

bottom of page