top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz

Công suất:450 W,

Tốc độ không tải: 0-3200rpm;

Đầu khoan tối đa: 6.5mm,

Khả năng khoan tối đa gồm khoan sắt 6mm - khoan gỗ 20 mm;  

Đóng gói trong hộp màu. TL: 1.3kg

TD4506E - MÁY KHOAN ĐIỆN

bottom of page