top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 500 W, Tốc độ không tải: 0-2500 v/p;

Đầu lục giác: 6 mm;

Kèm theo 6 mũi siết đóng gói trong hộp màu.

TL: 2kg

TD2561 - MÁY BẮN VÍT/TOL

bottom of page