top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 700 W,

Tốc độ không tải: 0-1200rpm ;

Đầu khoan:  1.5-13mm,

Khả năng khoan tối đa gồm khoan sắt 13mm - khoan gỗ 25mm ;  

Đóng gói trong hộp màu. TL: 2.2kg

TD207131E -Máy Khoan Điện

bottom of page