top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 500 W,

Tốc độ không tải: 0-2800 rpm ;

Khả năng khoan tối đa sắt: 10 mm ; khoan gỗ: 25mm;  

TL: 1.45kg

TD205106E - MÁY KHOAN ĐIỆN

bottom of page