top of page

Trọng lượng nâng: 5 tấn

Độ cao nâng: 3m

Số dây xích nâng: 2 sợi (xích đôi)

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 688mm

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 372N

Khối lượng bá lăng: 42.5 kg

Đóng trong thùng gỗ

TCBK0205 - Bá Lăng Xích

bottom of page