top of page

Trọng lượng nâng: 3 tấn

Độ cao nâng: 3m,

Số dây xích nâng: 2 sợi (xích đôi)

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 562mm

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 385N

Khối lượng bá lăng: 25.5 kg, đóng trong thùng gỗ

TCBK0203 - Bá Lăng Xích

bottom of page