top of page

Điện thế: 220-240V~50Hz;

Công suất: 2.2 KW (3.0 HP);

Tốc độ: 2850 v/p;

Bình chứa : 50L;

Áp suất tối đa: 8 bar;

Đóng gói bằng thùng gỗ. TL: 57kg

TC1300506 (TC1300506T) - Máy Nén Khí Dây Curoa (Dây Nhôm)

bottom of page