top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 800W, Tốc độ không tải: 0-15000rpm;

Lượng thổi tối đa: 0-4.5m³/min, tốc độ thay đổi,

Kèm theo 1 túi chứa bụi,1 ống và 2 vòi hút bụi ,

Đóng gói trong hộp màu. TL: 2.1kg

TB2086 - Máy Thổi Bụi

bottom of page