top of page

Điện thế: 220-240V~50-60Hz;

Công suất: 600 W, Tốc độ không tải: 16000 v/p;

Tốc độ thổi tối đa: 3.5m³/min;

Kèm theo 1 túi gom bụi;

Đóng gói trong hộp màu. TL: 1.7kg

TB2066 - Máy Thổi Bụi

bottom of page