top of page

Khả năng tải: 100 pcs.

Kích thước đinh: 10-30mm
Ga18,1.25x1.00mm.

Chỉ với đầu nối loại Nitto.
Áp suất làm việc: 0,4-0,7Mpa (60-100Psi)
Đóng gói theo hộp màu

TAT83301-3 - Súng bắn đinh thẳng dùng hơi

bottom of page