top of page

Khả năng tải: 100 pcs. Kích thước ghim: 6-13mm
Ga 20,1.2X0,6mm. Mũ ghim: 11,2mm
Chỉ với đầu nối loại Nitto.
Áp suất hoạt động: 0,4-0,7Mpa (60-100Psi)
đóng gói bằng hộp màu

TAT8131-3 - Súng bắn đinh U dùng hơi

bottom of page