top of page

Đậu vặn vuông: 1'';  

Lượng khí tiêu thụ: 36cfm  1019 l/min;

Kích thước buloong: 1-3/4"(45mm);  

Tốc độ không tải: 3900 v/p;

Mô men quay tối đa: 1600 Ft -Lb;2200N.m;  

Đầu lọc khí:  1/4" ; Ống khí: 3/8";  ;

Áp suất khí: 90 psi, 6.2 bar;

Chiều dài: 7.3'' 185mm, Khối lượng: 2.6 kg;

Đầu lọc khí: 1/2''; Ống khí: 1/2''.

TAT40111 - Dụng Cụ Vặn Buloong Dùng Khí Nén

bottom of page