top of page

Chiều dài ống phun: 16mm
Đầu nối kiểu Nitto
Đóng gói bằng thẻ trượt

TAT3031-3 - Súng Thổi Khí

bottom of page