top of page

Áp suất làm việc: ≤150PSI;

Áp suất tối đa: 320PSI.

TL: 0.5kg

TAT11601 - Súng Bơm Lốp Xe Ô Tô Dùng Khí

bottom of page