top of page

Đầu phun tiêu chuẩn: 1.5mm,

Áp suất: 3.0-4.0 bar ;

Lượng không khí tiêu thụ: 3.5-6.0cfm(99-170l/min),
Thể tích bình nhôm: 400cc;

Đầu phun tùy chọn: 1.5-2.0mm,

Đóng gói bằng hộp màu

TAT10402 - Súng Phun Sơn

bottom of page