top of page

Áp suất: 3.0-4.0 bar ;

Lượng không khí tiêu thụ: 4.2-7.1cfm(119-200l/min);

Thể tích bình nhôm: 400ml;

Kích thước nòng tiêu chuẩn/ làm việc: 1.5mm/ 1.2-1.8mm,

Đóng gói bằng hộp màu. TL: 0.8kg

TAT10401 - Súng Phun Sơn

bottom of page