top of page

Gồm 9 ổ ren răng với các size:

M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8,

M6*1.0,M7*1.0,M8*1.25,M9*1.25,

M10*1.5,M12*1.75;

 

9 mũi ren taro với các size:

M3*0.5,M4*0.7,M5*0.8,M6*1.0,M7*1.0,

M8*1.25,M9*1.25,M10*1.5,M12*1.75;

 

1 cờ lê và 1 ổ ren răng.

Chất liệu: M2 HSS,

Đóng gói trong hộp nhựa - 20/T

TACTD0201 - Bộ 20 mũi ren taro và ổ ren răng

bottom of page