top of page

Đường kính mũi: 8mm,

Gồm 3 mũi thẳng 6mm, 12mm, 16mm,  1pcs 1/2" 90°V-groove bit, 1pcs 1/2" Dovetail bit 
1pcs 32mm 45°Chamfer bit , 1pcs 1/2" flush trim bits
2pcs Corner round bit:1/4",3/8", 1pcs 1/4" Core box bit
1pcs 1/4" Core bit - 1pcs R-4 Roman ogee bit - 20/T

TACSR1121 - Bộ 12 Mũi Phay Gỗ 8mm

bottom of page