top of page

Đường kính lỗ khoét:

26,32,38,45,50,56,63mm;

Chiều cao: 50mm(2") - 60/T

TACSH3071 - Mũi Khoét Lỗ Nhiều Vòng

bottom of page