top of page

Gồm các size:

33mm,53mm,67mm,73mm,

83mm, Lưỡi thép hợp kim - 10/T

TACSH2071 - Bộ 7 mũi khoét lỗ (cacbua)

bottom of page