top of page

Gồm các size:

3/4"(19mm),7/8"(22mm),  

1-1/8"(29mm),1-3/8"(35mm),  

1-1/2"(38mm),1-3/4"(44mm),

2"(51mm),  

2-1/4"(57mm),

2-1/2"(64mm) - 10/T

TACSH0131 - Bộ 13 Mũi Khoét Lỗ Kim Loại

bottom of page