top of page

Chất liệu Cr-V, đường kính 11.2mm,

Chiều dài 20cm - 100/T

TACSE0051 - Bộ 5 Mũi Ven Răng

bottom of page