top of page

Gồm size: 3X61,4X75,5X86,6X93,8X117,

Đóng gói trong vĩ giấy nhựa (80/T)

TACSD7055 - Bộ 5 Mũi Khoan Gỗ

bottom of page