top of page

Đuôi lục giác: 1/4'', Chiều dài: 152mm

Gồm các size (mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32,38 - 20/T

TACSD70131 - Bộ 13 Mũi Khoan Gỗ Đầu Dẹp

bottom of page