top of page

gồm size: 1.5,2.5,3.5,4.0mm; Đuôi lục giác 1/4'', Thép M2 HSS chất lượng cao, đóng gói trong vĩ giấy nhựa (100/T)

TACSD4041 - Bộ Mũi Khoan Kim Loại Đuôi Gài

bottom of page