top of page

Bộ 5 mũi khoan sắt thép (size: 2,3,4,5,6,8 mm) Bộ 5 mũi khoan bê tông (size: 2,3,4,5,6,8 mm); Bộ 5 mũi khoan gỗ (size: 4,6,8,10 mm). Hộp nhựa, 2 vỉ. (24/T)

TACSD3165 - Bộ 16 Mũi Khoan Sắt Thép, Bê Tông & Mũi Bắt Vít

bottom of page