top of page

Bộ 9 đầu tua vít gồm các size:

PH1,PH2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1,PZ2;

Chất liệu: thép công nghiệp S2,

Kèm theo 1 mũi gắn vặn vít - 100/T

TACSD3091 - Bộ 9 Đầu Tua Vít

bottom of page