top of page

Gồm 20 cái tua vít 6.35 x 25mm với các size tương ứng:

PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,

SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,

HEX3,HEX4,HEX5,

PZ1,PZ2,

T10,T15,T20,T25,T30                 

1 khớp nối:  4-6mm (25mm)

9 cái đầu cắm điều hợp 1/4 inch x 20.5 với size:

4MM 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM 12MM

1cái đầu giữ nam châm 125mm,

1 cái đầu giữ nam châm 75mm,

1 cái tay cầm ratchet công nghiệp 7 trong 1 của thương hiệu Total

24/T

TACSD30336 - Bộ 33 Tua Vít

bottom of page