top of page

Gồm 20 tua vít 6.35 x 25mm theo szie:

PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,

SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,

HEX3,HEX4,HEX5,

PZ1,PZ2,

T10,T15,T20,T25,T30                                    

1 cái đầu điều hợp size 4-6mm(25mm)  
1cái đầu cắm điều hợp size 1/4"-3/8" 
1cái đầu giữ bằng nam châm size 125mm bits
1 cái đầu giữ bằng nam châm size 75mm,

1 cái tay cầm. 24/T

TACSD30256 - Bộ 25 Tua Vít Chữ T

bottom of page