top of page

15 cái đầu vít 6.35x25MM chất liệu CR-V :
SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T20,H4,H5,H6
1 cái đầu giữ bằng nam châm  5X100MM
1 cái tay cầm vặn Ratchet hình chữ  T
1 cái khớp nối size  4-6mm(25mm)
6 cái đầu cắm 1/4" size : 5,6,7,8,9,10
Đóng gói trong hộp nhựa - 36/T

TACSD30186 - Bộ 24 Tua Vít

bottom of page