top of page

Chất liệu: CR-V                                                 
1 cái tay cầm công nghiệp 36T,                                 
9 cái tua vít 6.3 x 25mm với các size:

SL4,SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,PZ1,PZ2,PZ3

5 cái socket 1/4 inch : 5,6,8,10,12mm

- 18/T

TACSD30156 - Bộ 15 Tua Vít Đầu

bottom of page