top of page

Bộ 8 tua vít gồm:

1 tay cầm chất lượng tốt khắc chữ TOTAL

7  mũi tua vít SL5,SL6,PH1,PH2,PH3,T15,T20

72/T

TACSD30086 - Bộ 8 Tua Vít

bottom of page