top of page

Bộ 6 mũi khoan kim loại HSS ,

Gồm các size:

2mm,

3mm,

4mm,

5mm,

6mm,

8mm,

Đóng gói trong vỉ nhựa 80/T

TACSD0605 - Bộ 6 Mũi Khoan Kim Loại HSS

bottom of page