top of page

Bộ 25 mũi khoan HSS 
Đuôi tròn đầy đủ, 135 ° chia điểm,

Chất lượng cao M2 thép tốc độ cao.

Kích thước: 1-13mm / 0.5mm
Tương tự như chất lượng sản phẩm của BOSCH (10/T)

TACSD0251 - Bộ 25 Mũi Khoan Sắt

bottom of page