top of page

Bộ 19 mũi khoan HSS

Gồm các size: 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10 mm,

Đóng gói trong họp nhựa 40/T

TACSD0195 - Bộ 19 Mũi Khoan Kim Loại HSS

bottom of page