top of page

Gồm size: 2,3,4,5,6,8mm, đóng gói trong hộp nhựa (24/T)

TACSD0065 - Bộ 6 Mũi Khoan Kim Loại

bottom of page