top of page

Motor có chổi than, Công suất vào: 20V
Áp suất tối đa:160PSI
20V Lithium-Ion 2.0Ah batteries
Kèm theo 3 đèn LED (không kèm theo pin và cục sạc)

TACLI2002 -

bottom of page