top of page

Chất liệu: Nhựa dầu mỏ,

Đường kính: 11.2mm, chiều dài: 20cm,

Đóng gói: 6 cái/ hộp vĩ - 120/T

TACGT2061 - Nhựa Hàn

bottom of page