top of page

Kích thước giấy nhám: 90x231mm,

Gồm 3 miếng loại P80 và 2 miếng loại P120. 5 cái/bộ.

Phù hợp sử dụng máy chà nhám TOTAL model  TF1301826.

TAC749241-1 - Giấy chà nhám

bottom of page