top of page

Đường kính: 180mm

Chất liệu bằng nhựa PP

Cốt M14 x 2

Đóng gói trong họp màu (60/T)

TAC7121801 - Đĩa Cao Su Đánh Bóng

bottom of page