top of page

Đường kính: 180mm

Chất liệu bằng cao su

Cốt M14 x 2

Đóng gói trong họp màu (60/T)

TAC7111801 - Đĩa Cao Su Đánh Bóng

bottom of page