top of page

Đường kính: 100mm

Chất liệu bằng cao su

Cốt M10 x 1.5

Đóng gói trong họp màu (100/T)

TAC7111152 - Đĩa Cao Su Đánh Bóng

bottom of page