top of page

Size:115mm*22mm,  P80,

Thích hợp thép cao cấp, thép, gang và thép miếng

TAC631153 - Nhám Xếp 115mm x 22mm - P80

bottom of page