top of page

Size:115mm*22mm,  P60,

Thích hợp thép cao cấp, thép, gang và thép miếng

TAC631152 - Nhám Xếp 115mm x 22mm - P60

bottom of page